Menu Zavrieť
Select language

CRM Leonardo

Riešenie CRM Utility pokrýva akvizičný proces zákazníkov typu B2B ale aj B2C. Ide o webovú aplikáciu, ktorá disponuje priamou integráciou s MS Outlookom, prepojením s registrami ARES a ISIR. 

Hlavné funkcionality

Riešenie CRM Utility pokrýva akvizičný proces zákazníkov typu B2B ale aj B2C.  Z procesného hľadiska ide o vstupnú bránu, ktorá umožňuje evidovať potenciálnych zákazníkov, rozvíjať väzby s existujúcimi a súčasne mať prehľad o plnení obchodného plánu obchodníkov, firmy či napr. kraja. Ide o webovú aplikáciu, ktorá disponuje priamou integráciou s MS Outlookom, prepojením s registrami ARES a ISIR.

Karta zákazníka

Karta zákazníka

Karta zákazníka v sebe obsahuje všetky potrebné informácie vedúce k obchodnej príležitosti. V kontexte fungovania na rôznych úrovniach B2B a B2C môžu byť sledované informácie rôzneho typu.  Okrem kontaktných či základných informácií tu prebieha práca s tzv. Soft informáciami (záľuby, koníčky, rozhodovateľ atď.) či pohľad na celkový rating zákazníka z pohľadu jeho finančnej stability, nákupného správania atď.)

Obchodné príležitosti

Obchodné príležitosti

Obchodné príležitosti súvisia s ponúkanými produktmi či službami, môže sa jednať o čistú akvizíciu či rozvoj tzv. Cross-selling u zákazníka. V prípade energetických dodávateľov sa jedná o akvizíciu elektriny, plynu, ale aj nekomoditných produktov, napr. služby, inštalácie FVE atď. Všeobecne možno povedať, že obchodný prípad má termín, stav a zodpovednú osobu. V rámci prípadu možno vytvárať interné úlohy medzi členmi tímu, prípadne diskutovať formou reakcií, či využívať logiku schvaľovacieho procesu. Takto vytvorený obchodný prípad napĺňa obchodný plán a súbežne generuje aktivity obchodníkom a sleduje ich plnenie.

Ponuky / zmluvy

Ponuky / zmluvy

Súčasťou riešenia je DMS - Document management systém, teda kompletná správa dokumentov, ktoré v akvizičnom procese využívame.  V rámci veľkých obchodných prípadov prebieha výberové konanie, kedy po procese ocenenia daného zákazníka a jeho diagramu, je možné generovať ponuku či dokonca zmluvu s príslušnými iniciálmi zákazníka a parametrami ponúkaného kontraktu. 

Aktivity

Aktivity

V rámci akvizície či cross-sellingu obchodný zástupca využíva aktivity, teda súbor činností vedúce k úspešnému dokončeniu obchodného prípadu. Všeobecne možno povedať, že aktivita má svoj termín, stav, ale aj typ, napríklad - Email, schôdzka, telefón, list, reklamácia a pod. Každý typ aktivity má svoju zodpovednú osobu, pričom tá môže určiť svoju zastupiteľnosť, prípadne danú aktivitu delegovať na inú osobu v tíme.

Pošta

Pošta

Plná integrácia s MS Outlook umožňuje prácu s emailami a schôdzkami obchodníkov. Emailová komunikácia je automaticky ukladaná k zákazníkovi podľa rozpoznanej emailovej adresy, čo nám zabezpečuje kompletnú históriu komunikácie medzi dodávateľom a jeho zákazníkmi. 

Kalendár

Kalendár

Kalendár môžeme vnímať ako zoznam aktivít a ich zobrazenie v dňoch, týždňoch alebo mesačný prehľad. Ide o rovnaký pohľad, ktorý umožňuje kalendár v Outlooku. Výhodou tohto prístupu je sledovanie zdieľaných kalendárov iných užívateľov systému s možnosťou plánovania spoločnej schôdzky či presun stretnutia jednoducho "Drag and Drop" medzi voľnými termínmi. 

Dashboard

Dashboard

Každý užívateľ má možnosť vytvoriť si plochu podľa svojich predstáv. Teda existujú tzv. Dashboardy - interaktívne reporty či miniaplikácie, z ktorých si užívateľ poskladá vlastnú plochu.  Súčasťou sú klasické reporty, ktoré je možné generovať v rôznych dátových formátoch, doplniť ich grafikou a analytikou.

Produkty

Produkty

Modul produkty sumarizuje všetky produkty, ktoré sú obchodníkom ponúkané. Výhodou je centrálna aktualizácia všetkých informácií o produktoch, nastavenie ich ceny či maržovosti sprevádzané marketingovými prospektami a sprievodnými marketingovými informáciami.  

Workflow

Workflow

Automatizované procesy sú riadené kľúčovým užívateľom, ktorý nastavuje podmienky správania systému a jeho aktivity. V kontexte preddefinovaných scenárov systém generuje aktivity na príslušné zodpovedné osoby s potrebnou notifikáciou. Spätne sleduje ich plnenie prípadne pripomínanie.

Akcie a kampane

Akcie a kampane

Modul Akcie a Kampane pracuje s cieľovým segmentom zákazníkov, ktorý začleňuje do niektorých z typov kampaní (akvizičnú, retenčné atď.). Kampane majú svoje scenáre, kedy sú využívané aktivity (napr. Email, prospect call, schôdzka, dotazník) a spätne sledovaná response a úspešnosť danej kampane. 

Radi sa vám budeme venovať osobne
a odpovieme na vaše konkrétne otázky

Mgr. Lenka Svrčinová

vedoucí týmu

Nechajte nám na seba kontakt a my sa vám ozveme späť