Menu Zavrieť
Select language

CRM Utility

Riešenie CRM Utility pokrýva akvizičný proces zákazníkov typu B2B ale aj B2C.

FLEXI IT

Riešenie FLEXI IT kompletne pokrýva proces obsluhy zákazníka od podpisu zmluvy po vystavenie faktúry. 

Bilancia

Vstupom do modulu Bilancia sú informácie z modulov Pricing, Trading, Billing poprípade iných systémov. 

Reporting

Modul Report manager - kompletný reporting nad celým riešením D3Energy umožňuje prehľad nad potrebnými oblasťami.

Web portal

Webový portál je určený pre rôzne typy rolí, teda zákazníka, obchodného partnera alebo externého obchodníka.

Busineses connector

Jedná sa o modul, ktorý umožňuje komunikáciu s externými systémami a dátovými zdrojmi (Y, PXE, burzy atď.). 

Trading

Riešenie Trading pokrýva kompletne proces zabezpečenia dodávky zákazníkom nákupom komodít.

Pricing

Proces oceňovania je riadený vlastným modulom, pričom výstupom môže byť cena alebo koeficient pre postupný nákup.