Menu Zavrieť
Select language

Trading

Riešenie Trading pokrýva kompletne proces zabezpečenia dodávky zákazníkom nákupom komodít. 

Hlavné funkcionality

Riešenie Trading pokrýva kompletne proces zabezpečenia dodávky zákazníkom nákupom komodít. Procesne sa jedná o jednotlivé kroky ako je odhad spotreby, jej predikcia do budúcnosti, prácu s časovými radmi a ich začlenenie do segmentu - portfólia.  Dané portfólio aj jednotlivé diagramy možno upravovať (vyhladenie, sviatky, víkendy, transformácia) a následne stanoviť podmienky pre nákup / predaj danej komodity na rôznych trhoch (VDT, DT, BT, TNF). Proces nominácie prebieha na OKTE, prípadne inej burze nominačnými správami medzi jednotlivými subjektmi. Výstupom je pohľad na bilanciu, teda finančné ukazovatele jednotlivých kontraktov a dealov. 

Časové rady

Časové rady

V module časové rady môžeme vytvárať rôzne typy časových radov - meranie, meterologická dáta, jednotlivé segmenty. Takto včlenené časové rady môžeme upravovať, agregovať ich dáta, zobrazovať si ich v grafoch s lineárnym či tabuľkovým zoznamom dát. Každý časový rad môžeme upraviť podľa potreby a zmeniť jeho priebeh.

Diagram

Diagram

Modul diagram umožňuje prácu s diagramami od základných matematických operácií (unárne, binárne atď.), po zložité transformácie, ktoré môžu nahrádzať predikčné úlohy. Výhodou práce v ňom je možnosť rôznych grafických pohľadov s možnosťou aplikovať preddefinované a už vytvorené transformácie. Teda je možné "programovať" diagram jednoduchým skladaním funkcií za sebou.

Portfólio management

Portfólio management

Upravené časové rady sú zatriedené do tzv. portfólia, napríklad podľa typu segmentu či typu merania. Rovnako ako v prípade elementárnych časových radov sa môžeme na celé portfólio pozerať ako na kolekciu diagramov s možnosťou ich úprav. Každý časový rad má svoju identifikáciu a sumačné informácie napr. o type merania, zdroji údajov, dáta od / do apod.

Predikcia

Predikcia

Predikcie môžu byť aplikované internou krivkou, ktorou prekladáme iné časové rady, alebo matematickými operáciami a transformáciami v module diagram. Predikcie môžu byť dlhodobé a krátkodobé, tzv. operatívne, ktoré sa aplikujú na dané portfólio. Výstupom je následne plán nákupu.

Protistrany/Zmluvy

Protistrany/Zmluvy

V kontexte realizácie jednotlivých nákupov / kontraktov sú tieto vzťahy v systéme riadené. Základom sú teda zmluvy (EFET, Subjekt zúčtovania, a i.), ktoré špecifikujú rozsah nákupných / predajných produktov u jednotlivých protistrán.

Ponuky/Dopyty

Ponuky/Dopyty

V rámci riešenia Trading prebieha medzi rôznymi protistranami dopytové konanie na dodávku danej komodity v určitom objeme.  Teda systém upozorňuje na potrebné ponuky alebo vytvorené dopyty na potrebné množstvo komodity. Pričom následne na to nadväzuje proces nominácie, resp. akceptácie danej ponuky / dopytu.

Obchodné knihy

Obchodné knihy

Obchodné knihy sumarizujú všetky kontrakty, ktoré boli uskutočnené s možnosťou sledovať knihy na rôznych úrovniach - za komoditu, za knihu, konkrétny kontrakt.

Scheduling

Scheduling

Súhrnná úloha naprieč celým systémom, ktorá zobrazuje plán spotrieb (podľa typu segmentu), nakúpenú komoditu naprieč časom (plynárenský deň, hodina) a súčasne demonštruje možnosť na jednotlivých trhoch (VDT, DT, TNF) nakúpiť / podať s danými protistranami.

Radi sa vám budeme venovať osobne
a odpovieme na vaše konkrétne otázky

Mgr. Lenka Svrčinová

vedoucí týmu

Nechajte nám na seba kontakt a my sa vám ozveme späť