Menu Zavrieť
Select language

Pricing

Proces oceňovania je riadený vlastným modulom, pričom výstupom môže byť cena alebo koeficient pre postupný nákup. 

Hlavné funkcionality

Proces oceňovania je riadený vlastným modulom, pričom výstupom môže byť cena alebo koeficient pre postupný nákup. Ocenenie prebieha prostredníctvom tzv. požiadavky, ktorá sumarizuje vstupné informácie, následne prechádza jednotlivými krokmi vedúcimi k tvorbe ocenenia a následne i ponuky. Súčasne tento modul pokrýva oblasť tvorby podkladov pre nákup, teda nákupných obálok a tranží pre postupný nákup. 

Oceňovaný subjekt

Oceňovaný subjekt

Vstupné informácie sú centralizované v module Oceňovaný subjekt, ktorý obsahuje kmeňové dáta daného subjektu, odberné miesta určené na ocenenie a následne aj diagram (spotrieb, fakturačná), ktorý zákazník spolu s kmeňovými dátami dodal. Počas evidencie oceňovaného subjektu prebieha aj príprava plánu v zmysle tvorby predikovaných diagramov na potrebné obdobie. Predikcia prebieha posunom diagramu v čase, aplikácií sviatkov a víkendov. Takto vzniknuté diagramy sú pripravené na ocenenie.

Schvaľovanie/Zamietnutie nákupnej ceny

Schvaľovanie/Zamietnutie nákupnej ceny

Počas procesu ocenenia vzniká požiadavka, ktorá zaisťuje priechod a akceptáciu nákupnej ceny naprieč rôznymi oddeleniami. Tento proces je riadený Workflow, ktoré triedi a postupne deleguje na zodpovedné osoby. Napr. schválenie marže, koeficientov atď. Výstupom požiadavky je schválenie akceptácie ocenenia.

Akceptácia ocenenia

Akceptácia ocenenia

Výstupom požiadavky k oceneniu sú rôzne varianty ocenenia vzhľadom ku vstupným parametrom, napr. dĺžka ponuky, produkt a pod. Tieto výstupy - rôzne typy ocenenia - môžu byť následne použité pre tvorbu ponuky. Proces akceptácie ocenenia posúva celý proces do fázy zaistenia ocenenia nákupom.

Ponuky

Ponuky

Ponuky sú dokumenty, ktoré sú generované priamo zo systému s doplnením základných údajov zákazníka a možnosťou individuálneho zásahu obchodného manažéra (napr. tvorba zmluvných podmienok).  Každá ponuka je doplnená o CI spoločnosti. Existujú dva typy ponúk, a to indikatívne a záväzné. Po akceptácii ponuky je následne posunutá do podkladu pre nákup.

Zaistenie

Zaistenie

Modul zaistenie definuje možnosti a produkty, ktorými bude pokrytá ponuka. Po akceptácii ponuky skončí "ocenený subjekt" v tzv. Obálke. Obálka má základnú funkciu, kedy pod sebou obsahuje všetky podklady pre nákup. Typy obálok môžu byť podľa typu ponuky (jednotková cena, tranže, dokopy / odkupy).

Obstaranie tranží

Obstaranie tranží

Rozdelenie akceptovanej ponuky do niekoľkých nákupov s definíciou protistrany, to sú tranže. Obálky / tranže sú teda nákupné plány, podklady pre tradera.

Konfigurátor produktov

Konfigurátor produktov

Vzhľadom k širokej možnosti oceňovania ide ruka v ruke aj možnosť konfigurácie nákupných produktov, prípadne produktov pre obchodných partnerov. Samostatný modul umožňuje stanoviť rôzne parametre a vzorce / modelácia nákupných a predajných produktov.

Radi sa vám budeme venovať osobne
a odpovieme na vaše konkrétne otázky

Mgr. Lenka Svrčinová

vedoucí týmu

Nechajte nám na seba kontakt a my sa vám ozveme späť